• محصول
زیکلاس مد

محصولات › اندازه گیری › تست قندخون 

تست قندخون


اندازه گیری › تست قندخون

کد محصول: TD-4267

  • بسته نوار 50 تایی به همراه هر دستگاه
  • روشن شدن دستگاه به محض وارد نمودن نوار
قیمت: ۸۹۴٬۰۰۰ ریال

  • یکبار مصرف
  • استریل و بسیار ظریف G30
قیمت: ۵۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: TD-4267

قیمت: ۵۷۸٬۰۰۰ ریال