• محصول
زیکلاس مد

محصولات › اندازه گیری › تست قندخون 

تست قندخون


اندازه گیری › تست قندخون

کد محصول: TD-4267

  • روشن شدن دستگاه به محض وارد نمودن نوار
  • جذب اتوماتیک نمونه
قیمت: ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

  • یکبار مصرف
  • استریل و بسیار ظریف G30
قیمت: ۶۲٬۰۰۰ ریال

کد محصول: TD-4267

قیمت: ۶۱۶٬۰۰۰ ریال