• محصول
زیکلاس مد

محصولات › توانبخشی › عصا 

عصا


موجود نیست
عصا-سایز بزرگ

  • مناسب برای افراد پیر و ناتوان
  • بسیار سبک و مقاوم
موجود نیست
عصا-سایز متوسط

  • مناسب برای افراد پیر و ناتوان
  • بسیار سبک و مقاوم
موجود نیست
عصا-سایز کوچک

  • مناسب برای افراد پیر و ناتوان
  • بسیار سبک و مقاوم