• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › درمانی › تشک های مواج 

تشک های مواج


درمانی › تشک های مواج

کد محصول: QDC-303

  • ابعاد (طول / عرض/ ارتفاع): 7X90X200 سانتیمتر
  • ارتفاع سلول:7 سانتیمتر/2/7 اینچ    

کد محصول: QDC-301

  • ابعاد (طول / عرض/ ارتفاع): 11X87X200 سانتیمتر
  • ارتفاع سلول: 11 سانتیمتر4/3 اینچ    

کد محصول: QDC-800

  • ابعاد (طول / عرض/ ارتفاع):7/5X80X180 سانتیمتر
  • ارتفاع سلول: 7/5 سانتیمتر3 اینچ