• محصول
زیکلاس مد

محصولات › خانگی › محصولات گرمایشی 

محصولات گرمایشی


 • سایز محصول 200*180 سانتیمتر 
 • جنس محصول: پشم پرزدار از جنس PV
قیمت: ۱۰٬۲۷۸٬۰۰۰ ریال

 • سایز محصول 180*130 سانتیمتر 
 • جنس محصول: پشم پرزدار از جنس PV
قیمت: ۸٬۵۱۶٬۰۰۰ ریال

 • سایز محصول 150*140 سانتیمتر
 • جنس محصول:  رویه :میکرو فایبر،  آستر :پشم
قیمت: ۸٬۱۳۷٬۰۰۰ ریال

 • سایز محصول 150*80 سانتیمتر
 • جنس محصول:  رویه :میکرو فایبر،  آستر :پشم
قیمت: ۵٬۸۵۲٬۰۰۰ ریال

 • سایز محصول 66*30 سانتیمتر
 • جنس محصول:   رویه : میکروفایبر،  آستر :کتان
قیمت: ۵٬۶۳۷٬۰۰۰ ریال

 • سایز محصول 30*30*23 سانتیمتر
 • جنس محصول:  رویه: میکروفایبر،  آستر: پشم + خز
قیمت: ۴٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال

 • حرارت درمانی آرامش بخش با تنظیمات گرمایی: خاموش، کم، متوسط، بالا
 • خاصیت گرمازایی برای تسکین ماهیچه ها و کاهش درد و تسهیل کننده گردش خون
قیمت: ۲٬۹۲۲٬۰۰۰ ریال

 • حرارت درمانی آرامش بخش با تنظیمات گرمایی: خاموش، کم، متوسط، بالا
 • خاصیت گرمازایی برای تسکین ماهیچه ها و کاهش درد و تسهیل کننده گردش خون
قیمت: ۳٬۶۱۴٬۰۰۰ ریال