• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › خانگی › محصولات گرمایشی 

محصولات گرمایشی


خانگی › محصولات گرمایشی

 • سایز محصول 200*180 سانتیمتر 
 • جنس محصول: پشم پرزدار از جنس PV

 • سایز محصول 180*130 سانتیمتر 
 • جنس محصول: پشم پرزدار از جنس PV

 • سایز محصول 150*140 سانتیمتر
 • جنس محصول:  رویه :میکرو فایبر،  آستر :پشم

 • سایز محصول 150*80 سانتیمتر
 • جنس محصول:  رویه :میکرو فایبر،  آستر :پشم

 • سایز محصول 66*30 سانتیمتر
 • جنس محصول:   رویه : میکروفایبر،  آستر :کتان

 • سایز محصول 30*30*23 سانتیمتر
 • جنس محصول:  رویه: میکروفایبر،  آستر: پشم + خز

 • حرارت درمانی آرامش بخش با تنظیمات گرمایی: خاموش، کم، متوسط، بالا
 • خاصیت گرمازایی برای تسکین ماهیچه ها و کاهش درد و تسهیل کننده گردش خون

 • حرارت درمانی آرامش بخش با تنظیمات گرمایی: خاموش، کم، متوسط، بالا
 • خاصیت گرمازایی برای تسکین ماهیچه ها و کاهش درد و تسهیل کننده گردش خون