شرایط و قوانین خرید محصول زیکلاس مد

 

شرایط ارسال محصولات زیکلاس مد

 

شرایط عودت محصولات مد

 

شرایط ثبت گارانتی محصولات زیکلاس مد

1 – این محصول تنها از نظر کارکرد و کیفیت مواد اولیه به مدت یک سال از تاریخ خرید گارانتی می شود .

2 – در صورتیکه محصول با مشکلی مواجه شد ، تنها در طول مدت باقی مانده از دوره گارانتی و فقط طی ساعات اداری معمول به همراه محصول ، فاکتور خرید و کارت گارانتی برای خدمات مراجعه نمایید . در اینصورت برحسب نیاز ، تعمیر یا تعویض قطعه معیوب با هزینه رایگان انجام خواهد شد. 

3 – این گارانتی تنها در صورتی که گواهی گارانتی و کارت ثبت آن شامل تاریخ خرید ، شماره سریال و مهر فروشنده باشد معتبر است و جهت فعالسازی آن باید شماره سریال دستگاه خود را به شماره 3000265939 پیامک نمایید . 

4 – گارانتی این محصول در صورتی که توسط فرد غیر مجاز و غیر ماهر تعمیر شده باشد معتبر نمی باشد . این گارانتی مشکلات ناشی از استفاده نادرست ، تصادف ، کنجاوی بی مورد ، بی دقتی ، آتش و یا هر عامل غیر قابل کنترل توسط انسان را پوشش نمی دهد . 

5 – ضمن احترام به مصرت کننده این محصول شایان ذکر است که غیر از موارد مذکور در پاراگراف های بالا ، ما مسئول هیچگونه نقص یا اتفاقی برخاسته از مصرف نادست یا بی دقتی در استفاده از این محصول نیستیم .